brändi | brändiohjeisto | design-ohjeisto | muotoiluohjeisto | strateginen muotoilu | teollinen muotoilu | yritysstrategia
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Suunnittelimme yhteistyössä Uponorin kanssa muotoiluohjeiston, jolla varmistetaan yhtenevä ja hallittu yrityksen läpileikkaava ja johdonmukainen teollinen muotoilu. Ohjeistolla ohjataan muotoilutyötä periaattein, jotka ovat lähtöisin yrityksen muotoilufilosofiasta ja jalkautuvat konkreettisiksi tuote-esimerkeiksi. Ohjeiston todellinen lisäarvo saavutetaan yhtenevällä muotokielellä ja systemaattisella toistolla, jotka selkeyttävät brändimielikuvaa ja viestintää.

Uponor on johtava suomalainen taloteknisten ja yhdyskuntateknisten tuotteiden suunnittelija ja valmistaja. Uponor valmistaa asiakkailleen laaja-alaisesti tuotteita, joilla varmistetaan erilaiset pohjoismaisen hyvinvoinnin edellytykset, kuten puhdas juomavesi ja oikean lämpöinen sisäilma. Uponor onkin yritys, jonka tuoteportfolioon kuuluu tuhansia tuotteita eri kategorioissa. Yhteistyöprojektimme tuloksena syntyi ohjeisto, joka yhtenäistää ja kommunikoi yrityksen arvoja eri tuotesegmenteissä.

Mikä on muotoiluohjeisto?

Muotoiluohjeisto kuvaa teollisen muotoilun perusperiaatteet ja toimii keskeisenä työkaluna muotoilun toteutukseen ja arviointiin liittyen. Se määrittää teollisen muotoilun roolin niin strategisella, taktisella kuin operatiivisella tasolla. Ohjeisto on tarkoitettu yrityksen työntekijöille, joilla on vastuu tuotteiden hallinnasta, suunnittelusta ja valmistamisesta.

Uponorin S-Press Plus on liitinsarja, joka hyödyntää muotoiluohjeistoa. Tuotteen suunnittelussa huomioitiin esimerkiksi ensiluokkainen asennuskokemus.

Uponorin muotoiluohjeiston suunnittelu lähti liikkeelle tavoitteesta yhdistää yrityksen visio ja laadukkaat käyttäjälähtöiset tuotteet eheäksi brändikokemukseksi. Teollisen muotoilun lähtökohdiksi luotiin ajurit, jotka luovat fyysisen kosketuspinnan brändiin ja yrityksen viestiin. Ohjeistossa määritettiin erilaiset visuaaliset tunnisteet, joilla viestitään yrityksen huippuosaamista tuotemaailmassa. Tämän lisäksi ohjeistoon liittyy myös paljon käytännön hyötyjä. Esimerkiksi tuotteiden merkintöjä jäsennettiin ja selvennettiin asennuksen helpottamiseksi. Myös uusi väripaletti sekä materiaalitekstuurit määritettiin eri valmistusmenetelmät huomioon ottaen.

N

Yhtenevä kokonaisuus

N

Erinomainen käyttökokemus

N

Ensiluokkainen laatu

Uponorin muotoiluperiaatteiksi muodostuivat pääperiaatteet, jotka ohjaavat yrityksen teollista muotoilua, luovat harmonisen kokonaisuuden ja kestävät aikaa. Periaatteiden avulla pyritään yksinkertaistamaan tuotemuotoilua ja korostamaan laadukasta käyttökokemusta asennukseen liittyen. Muotoiluohjeisto keskittyy teolliseen muotoiluun mutta se on suunniteltu rinnakkaiseksi työkaluksi brändiohjeiston kanssa. Teollisen muotoilun vaikutus brändimielikuvaan on mittava, sillä se jalkauttaa brändin fyysiseen ulottuvuuteen ja on konkreettinen esimerkki yrityksen osaamisesta. Muotoiluohjeiston avulla pystytään määrittämään miltä tuote näyttää mutta myös miltä tuote tuntuu ja minkälainen käyttökokemus tuotteen käytöstä syntyy. On tärkeää, että yritys hyödyntää kaikki brändikokemukseen vaikuttavat kontaktipisteet ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman tarkasti siihen, minkälainen mielikuva yrityksestä kokonaisuutena muodostuu. Näin pystytään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen, loppukäyttäjän käyttökokemukseen ja asiakasuskollisuuteen sekä tuotteen suositeltavuuteen. 

Kuvat: © Uponor

Vuosi: 2017-2019

www.uponor.com

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.