SEOKSEN BLOGI

Terveys design suunnitteluperiaatteet

by | 6 May, 2020 | Blogi, Terveys design

Terveys design tarkoittaa terveysteknologiaan ja terveydenhuoltoon liittyviä muotoilupalveluita. Termi kokoaa niin teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, kuin muotoilujohtajuuden terveyden edistämiseen tarkoitettujen tuote- ja palveluekosysteemien kehittämisen liittyen.

health design | health tech | medical design | terveys design | terveysteknologia | terveydenalan muotoilu

Medikaalilaitteiden muotoilun ja Seoksen yhteinen taival alkoi vuonna 2012 yhdessä Merivaaran kanssa. Tähän päivään mennessä kokemuksemme terveydenalan kentällä on kertynyt hyvin laaja-alaiseksi ja olemmekin päässeet työskentelemään kokonaisvaltaisesti teollisen muotoilun, kokemuksen kehittämisen, käyttöliittymäsuunnittelun, palvelumuotoilun, yritysilmeen ja tilasuunnittelun parissa. Kerätyn tiedon, taidon ja ammattitaitoisen yhteistyöverkoston avulla voimme tarjota laaja-alaista ajatusjohtajuutta medikaalialan kentällä.

Tähän kirjoitukseen on koottu terveys designin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

R

Turvallisuus

R

Helppokäyttöisyys

R

Laatu

R

Ensiluokkainen design

Terveys designin suunnitteluperiaatteet hyvinvointi- ja terveysteknologia-alalla

1. Turvallisuus

Emme voi ylikorostaa turvallisuuden merkitystä medikaalialan tuotteiden ja palveluiden suunnittelemisessa. Suunnitteluprojekteissa korostetaan turvallisuutta niin potilaan kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Turvallisuus varmistetaan  jatkuvalla käyttäjätestauksella ja kansainvälisten standardien avulla. Turvallinen muotoilu vähentää tuotteiden ja palveluiden väärinkäytön mahdollisuuksia – ideaalisti tuotetta voi käyttää vain oikealla tavalla.

Turvallisuus näkyy suunnittelussa usein myös empaattisuutena. Tuotteista halutaan suunnitella turvallisen ja helposti lähestyttävän näköisiä. Usein terveydenalan palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen liittyy paljon negatiivisia tuntemuksia ja onkin tärkeää, että kyseisiä tuntemuksia ei vahvisteta epämääräisellä palvelukokemuksella tai pelottavan näköisellä hoitolaitteella.

Health-tech tuotekehityksessä turvallisuuteen liittyy oleellisena osana myös huoltoon ja puhdistettavuuteen vaikuttavat tekijät, sillä materiaalivalinnoilla ja muotokielellä vaikutetaan esimerkiksi puhdistuksen helppouteen ja infektioriskien minimointiin.

2. Helppokäyttöisyys

Terveys design perustuu ihmisten tarpeisiin ja tuotteet sekä palvelut ovat suunniteltu ihmistä – ei järjestelmää varten. Pyrimme aina ensiluokkaiseen käyttökokemukseen, joka näkyy niin loppukäyttäjälle, potilaalle kuin huoltohenkilökunnalle. Hoitoon liittyvät prosessit ovat usein monimutkaisia ja osallistavat useita sidosryhmien jäseniä, jonka takia prosessien yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen nousevat esille jokaisessa terveys design -projektissa.

3. Laatu

On tärkeää pystyä varmistamaan laadukas vaikutelma niin tuotteen loppukäyttäjälle kuin potilaalle. Laadukas tuote auttaa hoitohenkilökuntaa suorittamaan tarvittavat tehtävät vakuuttavasti ja niitä on miellyttävä käyttää. Potilaalle muodostuu samanaikaisesti positiivinen mielikuva niin medikaalilaitteesta kuin palveluntarjoajasta. Tuotteet näyttävät luotettavilta, tuntuvat hyvältä ja ammattitaitoinen henkilökunta osaa käyttää välineitä vakuuttavasti.

4. Ensiluokkainen Design

Viestitämme tuotteiden toimivuutta ja laatua ensiluokkaisen designin avulla. Samalla design on keino varmistaa tuotteiden ja palveluiden oikeaoppinen käyttö, jonka avulla ohjataan hoitohenkilökuntaa suoriutumaan työtehtävistä helposti ja itsevarmasti. Sen seurauksena laadukas design tekee potilaskokemuksesta helposti lähestyttävän ja miellyttävän.

Olemme Seoksella sitoutuneita ensiluokkaiseen terveys designiin, joka on lopputulos tarkasti suunnitellusta käyttökokemuksesta. Lopputuloksena syntyy pitkäikäinen ja laadukas tuote, joka mahdollistaa ensiluokkaisen potilasturvallisuuden ja käyttökokemuksen tyylikkäällä tavalla tuottaen positiivisen brändimielikuvan.

Lääkinnällisten laitteiden vaatimukset Suomessa ja EU:ssa

Otamme medikaalilaitteiden ja -ympäristöjen suunnittelemisessa aina huomioon alaspesifit vaatimukset laadun varmistamiseksi. Standardien avulla varmistetaan lääkinnällisten laitteiden CE-merkintä ja ne toimivat laadun takeena.

Keskeisiä medikaalilaitteiden suunnitteluun liittyviä standardeja ovat:

  • Terveydenhuollon laitteiden laatustandardi SFS-EN ISO 13485 ja kainsainvälinen medikaalilaitteiden standardi IEC 62366
  • Henkilökohtaisen medikaalilaitteen käyttökokemukseen ja käytettävyyteen liittyvä SFS-EN ISO 11073
  • Riskianalyysistandardi SFS-EN ISO 14971
  • Tuotemerkintöjen standardi SFS-EN ISO 15223-1

Terveys designin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveys design yhteistyökumppanimme

Biogena

Buddy healthcare

Cleamix

Merivaara

Respecta

GE Healthcare

Sharkmed

Silmu

Avosylin

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Aiheeseen liittyen