SEOKSEN BLOGI

Terveysdesign suunnitteluperiaatteet

6 touko, 2020

Terveysdesign tarkoittaa terveysteknologiaan ja terveydenhuoltoon liittyviä muotoilupalveluita. Termi kokoaa niin teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, kuin muotoilujohtajuuden terveyden edistämiseen tarkoitettujen tuote- ja palveluekosysteemien kehittämisen liittyen.

health design | health tech | medical design | terveys design | terveysteknologia | terveydenalan muotoilu

Medikaalilaitteiden muotoilun ja Seoksen yhteinen taival alkoi vuonna 2012 yhdessä Merivaaran kanssa. Tähän päivään mennessä kokemuksemme terveydenalan kentällä on kertynyt hyvin laaja-alaiseksi ja olemmekin päässeet työskentelemään kokonaisvaltaisesti teollisen muotoilun, kokemuksen kehittämisen, käyttöliittymäsuunnittelun, palvelumuotoilun, yritysilmeen ja tilasuunnittelun parissa. Kerätyn tiedon, taidon ja ammattitaitoisen yhteistyöverkoston avulla voimme tarjota laaja-alaista ajatusjohtajuutta medikaalialan kentällä.

Tähän kirjoitukseen on koottu terveysdesignin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

R

Turvallisuus

R

Helppokäyttöisyys

R

Laatu

R

Ensiluokkainen design

Terveysdesignin suunnitteluperiaatteet hyvinvointi- ja terveysteknologia-alalla

1. Turvallisuus

Emme voi ylikorostaa turvallisuuden merkitystä medikaalialan tuotteiden ja palveluiden suunnittelemisessa. Suunnitteluprojekteissa korostetaan turvallisuutta niin potilaan kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Turvallisuus varmistetaan  jatkuvalla käyttäjätestauksella ja kansainvälisten standardien avulla. Turvallinen muotoilu vähentää tuotteiden ja palveluiden väärinkäytön mahdollisuuksia – ideaalisti tuotetta voi käyttää vain oikealla tavalla.

Turvallisuus näkyy suunnittelussa usein myös empaattisuutena. Tuotteista halutaan suunnitella turvallisen ja helposti lähestyttävän näköisiä. Usein terveydenalan palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen liittyy paljon negatiivisia tuntemuksia ja onkin tärkeää, että kyseisiä tuntemuksia ei vahvisteta epämääräisellä palvelukokemuksella tai pelottavan näköisellä hoitolaitteella.

Health-tech tuotekehityksessä turvallisuuteen liittyy oleellisena osana myös huoltoon ja puhdistettavuuteen vaikuttavat tekijät, sillä materiaalivalinnoilla ja muotokielellä vaikutetaan esimerkiksi puhdistuksen helppouteen ja infektioriskien minimointiin.

2. Helppokäyttöisyys

Terveysdesign perustuu ihmisten tarpeisiin ja tuotteet sekä palvelut ovat suunniteltu ihmistä – ei järjestelmää varten. Pyrimme aina ensiluokkaiseen käyttökokemukseen, joka näkyy niin loppukäyttäjälle, potilaalle kuin huoltohenkilökunnalle. Hoitoon liittyvät prosessit ovat usein monimutkaisia ja osallistavat useita sidosryhmien jäseniä, jonka takia prosessien yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen nousevat esille jokaisessa terveys design -projektissa.

3. Laatu

On tärkeää pystyä varmistamaan laadukas vaikutelma niin tuotteen loppukäyttäjälle kuin potilaalle. Laadukas tuote auttaa hoitohenkilökuntaa suorittamaan tarvittavat tehtävät vakuuttavasti ja niitä on miellyttävä käyttää. Potilaalle muodostuu samanaikaisesti positiivinen mielikuva niin medikaalilaitteesta kuin palveluntarjoajasta. Tuotteet näyttävät luotettavilta, tuntuvat hyvältä ja ammattitaitoinen henkilökunta osaa käyttää välineitä vakuuttavasti.

4. Ensiluokkainen Design

Viestitämme tuotteiden toimivuutta ja laatua ensiluokkaisen designin avulla. Samalla design on keino varmistaa tuotteiden ja palveluiden oikeaoppinen käyttö, jonka avulla ohjataan hoitohenkilökuntaa suoriutumaan työtehtävistä helposti ja itsevarmasti. Sen seurauksena laadukas design tekee potilaskokemuksesta helposti lähestyttävän ja miellyttävän.

Olemme Seoksella sitoutuneita ensiluokkaiseen terveysdesigniin, joka on lopputulos tarkasti suunnitellusta käyttökokemuksesta. Lopputuloksena syntyy pitkäikäinen ja laadukas tuote, joka mahdollistaa ensiluokkaisen potilasturvallisuuden ja käyttökokemuksen tyylikkäällä tavalla tuottaen positiivisen brändimielikuvan.

Lääkinnällisten laitteiden vaatimukset Suomessa ja EU:ssa

Otamme medikaalilaitteiden ja -ympäristöjen suunnittelemisessa aina huomioon alaspesifit vaatimukset laadun varmistamiseksi. Standardien avulla varmistetaan lääkinnällisten laitteiden CE-merkintä ja ne toimivat laadun takeena.

Keskeisiä medikaalilaitteiden suunnitteluun liittyviä standardeja ovat:

  • Terveydenhuollon laitteiden laatustandardi SFS-EN ISO 13485 ja kainsainvälinen medikaalilaitteiden standardi IEC 62366
  • Henkilökohtaisen medikaalilaitteen käyttökokemukseen ja käytettävyyteen liittyvä SFS-EN ISO 11073
  • Riskianalyysistandardi SFS-EN ISO 14971
  • Tuotemerkintöjen standardi SFS-EN ISO 15223-1

Terveysdesignin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveysdesign yhteistyökumppanimme

Axitare
Biogena
Buddy Healthcare
Cleamix
Empeirike

Fieteri
Karhulan Kuntoutuskoti
Merivaara
Perhehoitokumppanit Suomessa
Avosylin
Puremo

Respecta
Sharkmedical
Silmux
TE3 Mobility
Uskalla auttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Lue lisää aiheesta

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme aihealueelta