käyttäjäkokemus | käyttökokemus | käyttöliitymäsuunnittelu | sovelluskehitys | terveys design
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Käyttäjäkokemus ei ole yhtä yksiselitteisesti mitattavissa kuin tuotteen tekniset vaatimukset, mutta jakamalla sen osiin ja käyttämällä yleisesti tunnustettuja arviointimenetelmiä voidaan käyttökokemustakin arvottaa ja kehittää mitattavissa olevilla määreillä.

TE3 on suomalainen terveysteknologia-alan sovelluksiin keskittynyt teknologiayritys. TE3 lähestyi meitä liikkuvuuden analysointiin ja liikkuvuusharjoitteluun kehitetyn älykeppinsä (TE3 Mobiity Stick) ja siihen liittyvän mobiilisovelluksen käyttäjäkokemuksen tiimoilta.

Teimme tuotekokonaisuudelle käyttökokemusanalyysin, jossa mobiilisovelluksen ja kepin käyttöönotosta ja käytön eri vaiheista tuotettiin asiakaskokemuspolku. Käytön vaiheita arvioitiin heuristisen muistilistan ja kognitiivisen läpimenon kautta, jonka pohjalta tuotimme suositukset käyttökokemuksen parantamiseksi.

”On todella tärkeää saada oman kuplan ulkopuolelta tulevan ammattilaisryhmän näkemys ja analyysi asiakaskokemuksesta. Määrätietoisesti toteutettu, järjestelmällinen kartoitus antoi kehittäjille täyden uuden näkökannan siitä mihin suuntaan käyttäjäkokemusta tulisi viedä niin visuaalisesti kuin konkreettisesti näppäintasolla.
Jo ensimmäisestä raportista lähtien tuotekehittelijämme saivat inspiraation muutoksiin. Lisäksi laajensimme yhteistyötämme jatkoprojektin merkeissä.”

Ari Laakkonen, toimitusjohtaja, TE3 Mobility

Vuosi: 2020

www.te3mobility.com

Kuva: TE3 Mobility

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä? – Case Karhulan kuntoutuskoti

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Terveys design periaatteet

Tähän kirjoitukseen on koottu terveys designin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.