asiakaskokemus | asiakaskokemuspolku | palvelumuotoilu

Osallistamalla Stalan yritysjohtoa mahdollistimme koko organisaation läpileikkaavaa vastuullisuusjohtamista konkretisoimalla asiakasrajapinnan vaiheet ja kontaktipisteet asiakaskokemuspolulle.

Toteutimme Stalan kanssa projektin, jossa autoimme Stalan yritysjohtoa hahmottamaan asiakkaan vaiheita yrityksen toimitusketjun aikana, sekä ymmärtämään ja vaikuttamaan eri kontaktipisteisiin asiakasrajapinnassa. Projektilla pyrittiin kartoittamaan Stalan nykytilannetta, joka mahdollistaa koko organisaation läpileikkauksen vastuullisuusteeman ja Stalan neljän vastuullisuuden kivijalan ympärillä.

Osallistamalla laajasti yrityksen johtoportaan jäseniä loimme sisäisestä näkökulmasta asiakaskokemuspolun, joka visualisoi ja konkretisoi asiakkaan vaiheet ennen Stalan tuotteiden toimitusta, toimituksen aikana ja sen jälkeen. Yritysjohdon kanssa toteutetun sisäisen analysoinnin perusteella teimme huomioita mahdollisista kehityskohdista, josta autoimme heitä luomaan kehitysroadmapin. Kehitysroadmap palastelee kehityskohdat konkreettisiksi muutostoimenpiteiksi ja jäsentelee ne aikajanalle.

”Seos Designin kanssa tehty vastuullisuuspolun luominen asiakasrajapinnassa antoi hyvän kokonaiskäsityksen teemasta kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä nosti suositukset ja kehitystoimenpiteet selkeästi esille. Seos Designin tiimi on äärimmäisen ammattitaitoinen, luotettava ja osaava. Mielellämme jatkamme yhteistyötä myös tulevaisuudessa tämän huippuluokan osaajatalon kanssa”

– Anne Kanervo, Markkinointipäällikkö, Stala

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.