ELY-keskuksen Yrityksen kehittämispalvelut | liiketoiminnan kehittäminen | liiketoiminnan suunnittelu | liiketoimintamalli | muutosjohtaminen | palveluiden kehittäminen | palveluiden tuotteistaminen | palveluliiketoiminta | palvelumalli | palvelumuotoilu

Markkinan ja yrityksen muutosvaiheissa liiketoimintamallin kiteytys ja uudelleen jäsentely on usein paikallaan. Vastikään muodostuneen Signan tavoitteena oli selkeyttää ja yhtenäistää liiketoimintaa, sekä suunnata koko organisaatio uudelle kurssille.

Kohtaamistilojen ammattilainen Signa otti meihin yhteyttä liiketoiminnan selkeyttämiseksi ja kiteyttämiseksi. Signa on kohtaamistilojen ammattilainen, joka toteuttaa yksilöllisiä kohtaamistiloja kuten showroomeja, myymälöita ja messuosastoja avaimet käteen palveluna suunnittelusta asennukseen.

Ennen koronaa iso osa yrityksen liiketoiminnasta perustui messusosastoihin. Keväällä 2020 tapahtuma-ala pysähtyi ja yrityksen liiketoiminnan suurin osa-alue ei enää tuonutkaan liikevaihtoa. Pakon edessä liiketoimintaa jouduttiin miettimään uusista näkökulmista. Yritys muodostui yhdistämällä Opastemestareiden (OM Yhtiöt Oy) ja Standi Peoplen toiminnat liiketoimintakaupoilla syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana.

Muutoksien myötä yrityksen liiketoiminta oli murroksessa ja tulevaisuuden visio vaati yhtenäistämistä ja kirkastamista. Työskentelimme yrityksen kanssa työpajapohjaisesti, keräämällä ja jäsentämällä tietoa yrityksen nykytilasta yritysjohtoa osallistamalla. Projektin ensimmäisessä vaiheessa keskityimme kartoittamaan yrityksen liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Työpajojen aikana nykyiselle liiketoiminnalle tärkeät toiminnot, sidosryhmät ja arvovirrat tuotiin näkyväksi liiketoimintamallilla. Osallistavan kartoituksen kautta tunnistettiin kehitystoimenpiteitä, joiden pohjalta luotiin askelmerkit yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektin toisessa vaiheessa fokus oli yrityksen palveluiden tuotteistamisessa selkeämmiksi, helpommin ostettaviksi, kilpailukykyisiksi ja houkuttelevammiksi palvelutuotteiksi. Työpajatyöskentelyssä yhdessä yritysjohdon ja muun henkilökunnan kanssa visualisoimme läpileikkauksen yrityksen palvelutuotannosta. Lisäksi teimme kilpailija-analyysin, jonka avulla päivitimme Signan viestinnässään käyttämää termistöä ja autoimme määrittämään myynnissä ja markkinoinnissa käytettävää äänensävyä.

”Ei Standi People, Ei Opastemestarit, vaan Signa!”

Vuosi: 2021

www.signa.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.