brändi | brändiohjeisto | health design | health tech | käytettävyyssuunnittelu | käyttöliittymäsuunnittelu | lääkinnällisen laitteen suunnittelu | medical design | medtech | teollinen muotoilu | terveydenalan muotoilu | terveydenhuolto | terveysdesign | terveysteknologia

Suunnittelimme yhdessä Sharkmedicalin kanssa yrityksen ensimmäisen oman tuotteen, potilaskohtaiseen ilmaeristykseen tarkoitetun ShareGuard99®:n. Luokan 1 lääkintälaiteinnovaation saatteleminen markkinoille ilman aikaisempaa kokemusta ei ole yksioikoista. Sharkmedical sai lähes kaiken tarvitsemansa laitteen suunnitteluun ja kaupallistamiseen saman katon alta Seokselta.

 

Sharkmedical lähestyi meitä keväällä 2020 Suomen saavuttaneen koronapandemian alla, tavoitteenaan kehittää ja kaupallistaa ratkaisu, joka ehkäisisi tehokkaasti hengitystieinfektiotartuntoja terveydenhuollon tiloissa. Yhteistyömme lähti liikkeelle yksinkertaisesta, kokonaan kertakäyttöisestä suojausratkaisusta, joka mahdollistaisi potilaan eristämisen myös hoitotoimenpiteiden aikana. Uuden tuotteen kehitystyössä lähdettiin liikkeelle nollasta: kyseessä oli yrityksen ensimmäinen oma tuote, ja täysin uusi lääkintälaiteinnovaatio.

Kahden ja puolen vuoden kehitystyön lopputuotoksena syntyi ShareGuard99®, innovaatio potilaskohtaiseen ilmaeristykseen. Lukuisten kehitys- ja testausiteraatioiden sekä loppukäyttäjätutkimuksen seurauksena yksinkertaisesta kertakäyttösuojasta kehittyi tehokas, luokan 1 CE-merkitty lääkinnällinen laite. Uusi tuote lanseerattiin marraskuussa 2022 samalla lanseeratun uuden tytärbrändin, Sharkmedical Innovations:in alla.

Ennen mallinnustyötä erilaisia ratkaisuja tutkitaan luonnosten kautta.

Laitteen kehityksessä osallistettiin aktiivisesti loppukäyttäjiä, minkä kautta kerätty tieto lopulta johti laitteen nykyiseen muotoon.

ShareGuard99®:n muotoilun ajureita olivat eritoten hoitohenkilökunnan ja potilaan turvallisuus, käytön helppous ja vaivattomuus ja mahdollisimman laaja hoitotoimenpiteiden mahdollistaminen eristämisen aikana. Lisäksi sen tavoitteena oli helposti lähestyttävän, ymmärrettävän ja uskottavan muotokielen luominen ja Sharkmedicalille ominaisen design DNA:n määrittäminen tuoterajapinnalla. Tuotteen ja sen käyttöliittymän käytettävyyssuunnittelu tehtiin hyödyntäen standardia IEC 62366-1.

Standardi IEC 62366-1 edellyttää laitteen suunnittelulta iteratiivista testauksen ja arvioinnin prosessia. Jokainen laite on erilainen, joten arviointeihin ei voida soveltaa samaa kaavaa. Suunnittelimme Sharkmedicalin kanssa mm. miten laitteen formatiivinen arviointi tulisi standardin puitteissa toteuttaa.

ShareGuard99®:n toiminta perustuu potilaan ilmatilan eristämiseen ja infektioita aiheuttavien aerosolihiukkasten aktiiviseen poistoon. Sillä saavutetaan FFP3-tasoinen suodatustehokkuus myös hoitotoimenpiteiden aikana, joiden kanssa se ei tavallisesti onnistuisi. Innovaatio mahdollistaa ilmateitse tarttuvien infektioiden nykyistä tehokkaamman torjunnan terveydenhuollon tiloissa sekä tilojen tehokkaamman käytön, vähentäen hoitohenkilökunnan sairauspoissaoloja ja terveydenhuollon kuormitusta.

Loppukäyttäjäkokemus nähtiin alusta saakka aivan keskeisenä innovaatiomme suunnittelussa.  Lääkintälaitteen käyttämisen helppous ja vaivattomuus on erityisen tärkeää tämän päivän hektisessä hoitotyössä. Seos Design pystyi vastaamaan tähän vaatimukseemme erittäin ammattitaitoisesti, ja olemme erityisen tyytyväisiä tuotekehityksen lopputulokseen. ShareGuard99® edustaa suomalaista muotoilua, jota voimme lähteä viemään ylpeästi kansainvälisille markkinoille.

Topi Haikala, toimitusjohtaja, Sharkmed Oy

Suunnittelimme Sharkmedicalin kanssa myös tuotteeseen linkittyvän palvelumallin. Palvelumalli määrittelee laitteeseen liittyvät palvelutuotannon vaiheet ja toimintatavat, kuten miten laitetta markkinoidaan ja myydään, millaiset sen tuotantoketjut ovat ja miten esimerkiksi huoltopalvelu toimii. Sen avulla voidaan tunnistaa toimenpiteet, joita uuden tuotteen kaupallistaminen edellyttää.

Yhteistyömme Sharkmedicalin kanssa on rakentunut molemminpuoliselle luottamukselle, jonka tavoitteena on auttaa Sharkmedicalia kasvamaan entistäkin uskottavammaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi lääkinnällisten ratkaisujen tarjoajaksi. Seoksen pitkä kokemus lääkinnällisten laitteiden kehittämisestä ja kokemuksen mukanaan tuoma tuttu ja luotettava asiantuntijaverkosto mahdollistivat Sharkmedicalin ensi- ja terveydenhoidon ammattilaisten tukemisen tavoitteissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Sharkmedical sai lähes kaiken tarvittavan uuden tuotteen saattelemiseen markkinoille saman katon alta.

Useiden partnereiden kanssa yhteistyössä tapahtuneen tuotekehityksen ja johtamamme muotoilutyön ohella olemme hoitaneet projektinhallintaa, suunnitelleet laitteen käyttöohjeen ja pakkaukset merkintöineen, ja tuottaneet kattavan paketin erilaisia palvelutodisteita sekä myynti- ja markkinointimateriaaleja. Yrityksen strategisena muotoilukumppanina olemme auttaneet terävöittämään ja kirkastamaan Sharkmedicalin brändiä vastaamaan entistä paremmin sitä uskottavuutta ja ammattitaitoa, jonka heidän asiantuntijansa omaavat.

Ennen ensimmäisten sarjojen valmistumista tuotteesta tuotettiin visualisointeja ennakkomarkkinointia varten.

Uudistettu brändi kirjattiin esimerkkien ja ohjeistusten muodossa kattavaan brändiohjeistoon.  Suunnittelimme ja taitoimme laitteelle lisäksi käyttöohjeen sekä lukuisia myynti- ja markkinointimateriaaleja uudistetun graafisen ilmeen ja brändiohjeiston mukaisesti.

Valokuvia valmiista tuotteesta.

Ideoimme ja käsikirjoitimme laitteen myyntiä ja markkinointia varten lukuisia videoita, kuten yllä olevan laitteen esittelyvideon. Videot tehtiin tiiviissä yhteistyössä North Arrow Filmsin kanssa, joka kuvasi, tuotti ja editoi videot.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.