asiakaskokemus | ensihoito | health design | palveluliiketoiminta | palvelumalli | palvelumuotoilu | terveydenalan muotoilu | terveydenhuolto | terveys- ja hyvinvointialan muotoilu | terveysdesign

Loimme yhdessä Sharkmedical Trainingin kanssa palvelumallin, jonka avulla tunnistettiin keinoja yrityksen menestyksen vauhdittamiseksi. Yritykselle räätälöidyillä toimintatapasuosituksilla mahdollistettiin arvokkaan palvelutarjoaman ja huippuosaamisen jalkauttaminen entistä suuremmalle asiakasjoukolle.

Sharkmedical Training on äkillisten terveysriskien hallintaan erikoistunut yritys, joka tarjoaa erilaisia turvallisuuskoulutuksia kokonaisvaltaisesti. Tarjontaan kuuluvat ensiapukoulutukset ja erilaiset työturvallisuuskoulutukset. Sharkmedical Trainingin arvotarjoaman ytimessä ovat huipputason ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus aidoista hätätilanteista. Kaikki kouluttajat ovat turvallisuus-, pelastus- ja hoitoalan ammattilaisia, joilla on useiden vuosien kouluttajakokemus ja jotka ovat edelleen aktiivisesti kenttätyössä.

Sharkmedical Trainingin kanssa toteutetun projektin tavoitteena oli kasvattaa liiketoiminnan kannattavuutta yrityksen toimintamalleja ja viestintää kehittämällä. Resursseja voidaan suunnata suurimman hyödyn saavuttaviin asioihin, kun ensin tunnistetaan ja kirkastetaan yrityksen keskeisimmät tavoitteet, voimavarat ja kohderyhmät.

Sharkmedical Trainingin arvotarjoama ei liiemmin kirkastusta kaivannut, ja asiakaspalaute loisti erinomaisuudellaan. Viestinnän suhteen tunnistettiin kuitenkin lukuisia keinoja ja kanavia, joiden avulla yritys voisi entistäkin paremmin tavoittaa erilaiset kohderyhmät ja vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat, kuten näiden vahvuuksien valjastaminen täyteen potentiaaliinsa viestinnässä. Myynti- ja markkinointiprosessiin tehtiin näiden huomioiden pohjalta Sharkmedical Trainingin näköiset suositukset konkreettisista toimenpiteistä, joita yritys voi tehdä kasvattaakseen asiakasvirtaansa.

Myynti- ja markkinointiprosessin jälkeen kävimme projektissa kronologisesti läpi koko muun palvelutuotannon prosessin jälkimarkkinointiin saakka. Myös varsinaisesta palvelutuotannosta nousi esiin kehityskohtia ja valjastamatonta potentiaalia, jonka avulla Sharkmedical Training pystyisi tarjoamaan huippuosaamistaan tuotteistetummin, laajemmin ja kustannustehokkaammin. Lisäksi tunnistettiin menetelmiä, joita yritys voi ottaa käyttöönsä uusien kehityskohtien tunnistamiseen ja palveluiden kehittämiseen myös jatkossa.

Läpikäydystä kokonaisprosessista syntyi Sharkmedical Trainingin päivitetty palvelumalli, joka vaiheistaa kaikki palvelutuotannon vaiheet ensimmäisistä myynnin ja markkinoinnin vaiheista läpi palvelutuotannon, aina jälkimarkkinointiin asti. Palvelumallissa tulevat esiin Sharkmedical Trainingille räätälöidyt toimenpidesuositukset, jotka vievät yritystä lähemmäs sen tavoitteita ja auttavat taklaamaan projektin aikana tunnistettuja kehityskohtia. Suositellut toimenpiteet on lisäksi ajastettu kategorioittain omalle kehitysroadmapille, tarkoituksena sujuvoittaa muutosten jalkauttamista käytäntöön.

Seos Design ymmärsi nopeasti liiketoimintamme ja sen haasteet. Joustavasti ja tehokkaasti loimme yhdessä meille ammattimaisen työkalun koko palvelutarjonnan prosessiin. Palvelumalli on meillä nyt tukena jokapäiväisessä toiminnassa. Näin pystymme parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja kasvattamaan liiketoimintaamme.

Topi Haikala, toimitusjohtaja, Sharkmedical Training Oy

Vuosi: 2021

www.shmt.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.