brändäys | brändi | pakkausgrafiikka | tuote-etiketti
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Satomestarit olivat lanseeraamassa uutta tuotetta, jonka ilmeen haluttiin erottuvan yrityksen nykyisestä tuoteportfoliosta osana yritysilmeen uudistusta. Teimme uuteen tuotteeseen perheyrityksen arvoja ja toiveita vastaavan tuote-etiketin, jonka suunnittelussa huomioitiin pienyrityksen persoonalliset tarpeet, ja joka toimii samalla pilottina tulevalle brändiuudistukselle.

Uuden tuotteen – luomuhapankaalin – haluttiin edustavan paremmin perheyrityksen keskeisimpiä arvoja, joista tuotteen tulisi puhua erityisesti kestävyyden, kotimaisuuden ja laadukkuuden puolesta. Projektin aikana uuden tuotteen ilme määritettiin yrityksen arvojen ja tavoitteiden kautta ensimmäisenä askeleena kohti koko brändin uudistusta, sekä ilme jalkautettiin uuden luomuhapankaalin pakkaukseen etikettinä ja tuotegrafiikoina.

Huomioimme aina suunnittelussa ja toteuttamisen tuessa yrityksen persoonalliset tarpeet. Siispä yhteistyön keskiössä oli tuottaa ehdotuksia, jotka vastaavat sekä yrityksen nykyistä tilaa ja resursseja, että tulevaisuuden näkymiä. Etiketin ja ilmeen suunnittelussa huomioitiin yrityksen tuotantotilat ja menetelmät, jotta sen käyttöönotto ei vaatisi pienyritykseltä valtavia ponnisteluja. Lopputuloksena on kivuttomasti markkinoille saateltu tuote, joka toimii samalla pilottina yrityksen uudelle ilmeelle.