fenniaprize | käyttäjäkokemus | Merivaara Q-flow | Red dot design award | teollinen muotoilu | terveys design
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Merivaara, johtava leikkaussalivälineiden suunnittelija ja valmistaja, kutsui meidät suunnittelemaan uuden Q-Flow™ leikkaussalivalaisimen. Teollisen muotoilun projekti lähti liikkeelle loppukäyttäjien eli leikkaussalihenkilökunnan haastatteluilla, joiden avulla pystyttiin keräämään kattavaa tietoa siitä minkälaiset tuoteominaisuudet ovat valaisimissa toimivia ja mitkä taas vaatisivat jatkokehitystä.

Leikkaussalivalaisin on esimerkki tuotteesta, jonka tuotekehityksen merkittävänä ohjaavana tekijänä ovat puhdistettavuus ja infektioriskin minimointi. Teollinen muotoilu ja tuotetestaus mahdollistivat myös esimerkiksi merkittävän parannuksen laminaarivirtauksen ja suuren valaisimen aiheuttaman turbulenssin pienentämiseksi, joka on leikkaussalissa oleellista. Katosta johdettavan puhtaan ilmavirran aiheuttamat pyörteet saattavat nostattaa ilmaan haitallisia mikrobeja esimerkiksi leikkaussalin lattialta tai kirurgin kengiltä silloin, kun virtauksen keskelle laitetaan suuri este. Uusi päivitetty ilme ei ole vain tyylikäs vaan luo turvallisemman leikkausympäristön.

 Q-Flow leikkausalivalaisimen laserprojisoitu käyttöliittymä.

Keräsimme tiedonkeruumenetelmien avulla tietoa, joka auttoi uuden leikkaussalivalaisimen suunnittelemisessa, ja tuotimme uusia ominaisuuksia, joiden avulla tuotteen käyttö helpottui merkittävästi. Valaisimen käytettävyyttä parannettiin automaattisella kirkkauden säädöllä, joka estää varjojen muodostumisen kirurgin päästä leikkaustilanteessa. Uusi steriili kahva ja laserprojisoitu käyttöliittymä taas helpottavat käyttöä ja henkilökunnan keskittymistä, kun katsetta ei tarvitse nostaa potilaasta. Digitaalista käyttöliittymää ja järjestelmäarkkitehtuuria selkeytettiin, tuotteen muotokieltä yksinkertaistettiin puhdistettavuuden parantamiseksi, ja valaistusominaisuuksia parannettiin parhaimman värintuotannon saavuttamiseksi.

Tuotekehityksessä priorisoitiin käytön helpottamiseen ja puhdistettavuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotta leikkaussalihenkilökunta voisi paremmin keskittyä olennaiseen, eli itse leikkaukseen. Käyttäjälähtöinen tuotekehitys mahdollisti merkittäviä loppukäyttäjäkokemusta parantavia ominaisuuksia leikkausalivalaisimeen. Q-Flow™ julkaistiin vuonna 2016 ja se palkittiin FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnoilla teollisesta muotoilusta vuonna 2017.

Merivaara Q-Flow light for operating room

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.