käyttäjäkokemus | teollinen muotoilu | terveys design
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Onnistunut muotoiluprojekti lähtee liikkeelle loppukäyttäjien tarpeista ja nivoutuu yhtenäiseksi, helposti asennettavaksi kokonaisuudeksi, joka viestittää brändin arvoista muotokielen välityksellä.

Merivaara on Suomalainen johtava leikkaussalivälineiden valmistaja. Yhteistyönä päivitetty Grand Promerix on tehokas raskaan sarjan leikkaussalipöytä, joka sopeutuu monipuolisesti erityyppisiin leikkauksiin automatiikan ja modulaarisen rakenteen takia.

Leikkaussalipöydän tuotemuotoilussa keskityttiin parantamaan erityisesti loppukäyttäjäergonomiaa ja mukavuutta niin potilaan, leikkaussalihenkilökunnan, kuin kirurgin näkökulmasta. Uusi muotoilu parantaa loppukäyttäjän keskittymistä ja ohjaa sujuvampaan yhteistyöhön leikkaussalissa. 

Olemme yhdessä SEOS Designin kanssa luoneet ja määritelleet Merivaaran tuotteiden koko muotokielen aina käyttökokemuksesta tuotemuotoilun kautta markkinointiin ja esittelytilaisuuksiin. Viimeisimpänä osoituksena tästä yhteistyöstä on Grand Promerix leikkauspöydän päivitysprojekti, mikä sopii luontevasti Merivaaran tuoteportfolioon laajentaen muotokielen implementoinnin nyt myös tuoteperheen huipulle saakka.

Jyrki Nieminen, CTO, Merivaara Corp.

Tuotemuotoiluprojekti aloitettiin loppukäyttäjien tarpeiden määrityksellä. Tuotekehityksessä tarkasteltiin loppukäyttäjien toimintatapoja, jonka kautta pystyttiin sujuvoittamaan kirurgin, hoitohenkilökunnan, ja potilaan käyttömukavuutta.

Sairaalaolosuhteet vaativat korkeat laatustandardit ja infektioriskien minimoinnin. Tuotemuotoilun avulla pystyttiin vaikuttamaan infektioriskin pienentämiseen helppo puhdistettavuus ja materiaalivalinnat silmällä pitäen.

Lopputuloksena syntynyt moderni leikkaussalipöytä edustaa Merivaaran uutta brändi-identiteettiä ja se lanseerattiin kesällä 2019. Yhtenevän tuoteilmeen avulla voidaan selkeyttää tuotetarjontaa ja parantaa bränditunnettuutta.

N

Erinomainen ergonomia

N

Modulaarinen rakenne

N

Ensiluokkainen hygienia

N

Brändin mukainen muotokieli

Leikkaussalipöydän jalustassa on keskitytty erityisesti jalkatilan lisäämiseen ja operoinnin helpottamiseen.

Tuotimme tänä vuonna myös Merivaaran Grand Promerix tuote-esittelyvideon, joka esittelee leikkauspöydän ominaisuuksia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.