ergonomia | käyttäjäkokemus | teollinen muotoilu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Uuden älykkään leikkaussalipöydän suunnittelemisessa keskityttiin loppukäyttäjien tarpeisiin, joka realisoitui parempana työskentelyergonomiana ja tuotteen puhdistettavuutena.

Merivaara on leikkaussalivälineiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Muotoilimme Merivaaran uusimman leikkauspöydän ja käsiohjaimen, jonka lopputuloksena syntyi uusi ja monipuolinen leikkauspöytä Practico. Practicon suunnittelussa keskityttiin kehittämään kirurgisten toimenpiteiden ergonomiaa sekä tuotteen estetiikkaa. Myös Practicon käsiohjaimen käyttökokemusta parannettiin tekemällä siitä käyttäjäystävällisempi ja älykkäämpi, jonka seurauksena fyysinen ja digitaalinen tuoterajapinta yhdistyvät saumattomaksi kokemukseksi. Uusi älykkäämpi Practico helpottaa loppukäyttäjien työskentelyä, sekä parantaa leikkaussalin tuottavuutta ja turvallisuutta. Uudet selkeytetyt brändielementit viestittävät Merivaaran brändiä.

Practicon kolme erilaista mallia lanseerattiin vuonna 2019.

 

Practicosta kehitettiin kolme erilaista mallia, jotka on suunniteltu erityyppisiin leikkauksiin.

Uusi tuotemuotoilu helpottaa lisälaitteiden, kuten C-kaaren käyttöä.

Animaatio uudesta älykkäämmästä leikkaussalipöydästä.

Seoksen vuonna 2019 tuottama video uudesta älykkäämmästä leikkaussalipöydästä.