palvelumuotoilu | perhehoito | rekrytointiprosessi | sosiaali- ja terveydenalan muotoilu | sosiaaliala | sosiaalialan muotoilu | terveydenalan muotoilu | terveys- ja hyvinvointialan muotoilu | terveysdesign | terveyspalveluiden kehittäminen

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) lähestyi meitä tavoitteenaan kehittää rekrytointiprosessia, jonka avulla se etsii sijoitettaville lapsille sopivan perhehoitajan. Loimme työpajojen aikana rekrytointiprosessista palvelumallin, joka pyrkii tehostamaan prosessia ja lyhentämään läpimenoaikaa sille, että sijoitettava lapsi pääsee sijoituskotiin. Lisäksi loimme prosessia vetävälle tiimille toimintatapakuvaukset, joiden avulla kukin tiimin jäsen voi toimia eri vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Perhehoitajuus on tärkeää työtä, joka antoisuudestaan huolimatta voi olla myös hyvin raskasta. Perhehoitajiksi haetaan erilaisia, aivan tavallisia perheitä, mutta sopivimpien perhehoitajien löytämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi joudutaan tekemään töitä. Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (lyh. PKS) on suomen ensimmäinen yksityinen perhehoidon palveluntuottaja. Yritys on osa Avosylin yhtymää, ja sen toiminnan ydin on palvelujatkumon tarjoaminen sosiaalihuollosta lastensuojelun tukemaan perhehoitoon ja jälkihuoltoon asti.  Autoimme aikaisemmin myös Avosylin koulutus- ja konsultaatiopalveluiden hyvinvointipalvelun digitalisoimisessa myös palvelumallin avulla, menestyksekkäästä projektista voit lukea lisää blogistamme täältä.

PKS otti meihin yhteyttä kehittääkseen rekrytointiprosessiaan, jonka avulla se pystyy tukemaan sijoitettavien lasten elämää parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. PKS on vahvasti tuetun perhehoidon erityisasiantuntija ja palveluntarjoaja, jolla perhehoitajien rekrytoinnista vastaa oma työntekijöistä koottu rekrytointitiimi.

Projekti toteutettiin työpajatyöskentelynä, jonka aikana kartoitimme nykyisen rekrytointiprosessin vaiheita ja siinä esiintyviä haasteita tiimin työntekijöitä osallistamalla. Rekrytointimallia havainnollistettiin kaavioksi, joka tuo näkyväksi prosessiin osaa ottavat avainhenkilöt, toimintatavat ja muut oleelliset huomiot. Tunnistettuihin haasteisiin kehitettiin ratkaisuja vaihtoehtoisten toimintatapojen ja konkreettisten kehitystoimenpiteiden muodossa.

Rekrytointimallin menestyksekästä toimeenpanoa varten loimme tiimin jäsenille rooli- ja toimintatapakuvaukset yhdessä heidän kanssaan. Rooli- ja toimintatapakuvaukset määrittävät nimensä mukaisesti roolit ja toimintatavat rekrytointiprosessin eri vaiheisiin kullekin tiimin jäsenelle, ja auttavat konkreettisesti varsinkin muuttuneiden toimintatapojen sujuvassa jalkautuksessa.

”Tähän pääsi äkkiä sisään, mukava tunnelma.”
”Tykkään tästä jäsennyksestä. Onhan meillä prosessiajattelua, mutta tämä tuo syvyyttä siihen.”
”Tästä tulee lisää lihaa luiden päälle.”

– PKS:n rekrytiimin kommentteja palvelumallityöpajoissa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.