bisnesmalli | ELY-keskuksen Yrityksen kehittämispalvelut | liiketoiminnan kehittäminen | liiketoimintamalli | muotoilukonsultaatio | palvelumuotoilu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Yrityksen syvään osaamiseen keskittyminen tekee usein likinäköiseksi, jolloin konsultaatiolla ja ulkopuolisen valmennuksella voidaan tuoda näkyväksi uusia näkökulmia. Autoimme Pato Eventsiä hahmottamaan kokonaiskuvaa ja kehittämään toimintamalleja kirkastamalla yrityksen liiketoimintamallia. Liiketoimintamalli rakennettiin työpajoissa, joita varten tutkimme erilaisia kohderyhmiä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä selvitimme kilpailijakartoituksella kilpailijoiden toimintamalleja.

Pato Events on tapahtumajärjestäjä, joka tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä suurella sydämellä ja tarjoaa persoonalliset tilat ja osaamisensa niin yritys- juhla- kuin tapahtumakäyttöön. Määritimme ja uudistimme heidän kanssaan yrityksen liiketoimintamallin, jonka avulla saatiin tuotettua toimintasuositukset palveluiden tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä organisaation sisäiseen järjestäytymiseen.

Pato Events tunnetaan ennen kaikkea vanhassa tehdasmiljöössä toimivasta Pato Klubistaan ja sen monipuolisesta musiikkitarjonnasta. Kulttuurielämysten ohella Pato Eventsin bisnespotentiaali kulminoituu monipuolisiin, muuntautuviin tiloihin, joita se myös vuokraa erilaisiin yritystilaisuuksiin.

Lisäksi toimintaan nivoutuvat taidegalleria ja mainostoimisto. Yksi kehitystyön tärkeistä tavoitteista olikin saada organisoitua kaikki toiminta yhden brändin alle.

Aloitimme palvelumuotoiluprojektin Pato Eventsin kanssa päivittämällä heidän liiketoimintamallinsa. Kohderyhmien ja niiden tarpeiden tunnistamisen kautta saavutettiin ymmärrys siitä, että Pato Eventsillä on jo olemassa olevilla resursseillaan hyvä potentiaali vastata niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaiden tarpeisiin ja kasvattaa liiketoimintaansa. Malliin kiteytettiin myös yrittäjien tehtävänjako: sisäisen järjestäytymisen ja selkeiden toimintamallien merkitys korostuu erityisesti Pato Eventsin kaltaisissa monialaisissa yrityksissä.

Teimme yritykselle myös kilpailijaselvityksen, jonka avulla kartoitettiin kilpailijoiden toimintamalleja ja sitä kautta autettiin Pato Eventsiä tarkastelemaan myös omaa toimintaansa ulkopuolisen silmin. Tässä kiteytyykin yksi strategisen muotoilun keskeisistä hyödyistä: liian läheltä katsottaessa usein sokeudutaan kokonaiskuvalle, jolloin ulkopuolinen silmäpari auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Pato Eventsillä konsultaation aikaan työelämäjaksoa suorittanut ammattikorkeakoululehtori Kirsi Soulamo kuvasikin kokemustaan yhdeksi tärkeimmistä opeista jakson aikana:

” Yksi opettavaisimpia ja mieleenpainuvimpia kohtia työelämäjaksollani oli osallistuminen yhdessä yrittäjien kanssa maan johtavan palvelumuotoilijan Seos Designin toimitusjohtajan Pekka Kumpulan pitämään workshoppiin.”

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.