SEOKSEN BLOGI

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta – Case Fieteri

4 helmi, 2021

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointi ja palvelun markkinointi. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

health design | terveys design | terveydenalan muotoilu | sosiaalihuolto | sosiaali- ja terveydenalan muotoilu | lastensuojelu | palvelumuotoilu

Fieteri on palkittu lastensuojeluyksikkö, jonka ydinosaaminen on luonnollisesti korkealuokkaista. Siitä huolimatta heillä on kaksi yksityiselle sosiaalihuollon palveluntarjoajalle tyypillistä haastetta:

1. Kuinka lisätään palvelun näkyvyyttä ja tunnettuutta niillekin sosiaalityöntekijöille ja kunnille, jotka eivät syystä tai toisesta kuulu puitesopimusten piiriin?

2. Kuinka viestitään läpinäkyvästi ja yrityksen edun mukaisesti yrityksen toiminnasta, esimerkiksi rekrytointi- ja sijoituksen harkintaprosessissa vaarantamatta asianomaisten yksityisyydensuojaa?

Et voi ostaa sitä mistä et tiedä: myös arkaluontoisia asioita käsittelevät yksityiset yritykset ja palvelut joutuvat markkinoimaan palveluitaan niitä tarvitseville

Vaikka monille sosiaalihuollon palveluille onkin jo kehitetty erilaisia palveluhakualustoja, ne eivät ole aina avain onneen. Esimerkiksi lastensuojelun palveluhaku Socfinder, joka on alan standardi suomessa, ei ole käytössä kaikissa pienimmissä kunnissa. Siksi on tärkeää, että Fieterin kaltaiset tärkeät sosiaalihuollon palvelut ovat kaikkien sidosryhmien näkyvissä ja löydettävissä, kun niitä tarvitaan.

Kun on kyse lastensuojelun sijaishuollosta, on tietenkin sijoituspaikkaa hakevalle kriittistä, että se tarjoaa lapselle oikeanlaiset puitteet ja tarvittavan tuen jatkoon elämää ravisuttaneen tapahtuman jälkeen. Fieterin sijoitukset ovat pääasiallisesti pitkiä, joten sitä suuremmalla syyllä sijoittavia sosiaalityöntekijöitä kiinnostaa, että lapsi pääsee hyviin käsiin. Herää siis kysymys: millä keinoilla lapsen kokemuksissa on mahdollista viestiä ilman, että lapsen yksityisyyttä loukataan?

 

 

Hyvä palvelu koostuu useista kontaktipisteistä, joita systemaattisesti kartoittamalla on mahdollista löytää palvelukokemuksen kannalta merkityksellisimmät vaiheet

Lähestyimme Fieterin kanssa näitä haasteita osallistamalla yrityksen johtoa kartoittaaksemme Fieterin sisäiset toimintamallit ja palvelupolun vaiheet sekä palvelua heiltä ostavan asiakasohjausyksikön (kunnan johtava sosiaalityöntekijä), että sijoitettavan lapsen (loppukäyttäjä) osalta. Näistä koottu palvelumalli kokoaa toimintatavat kronologisesti niin kuin ne palveluntarjoajien näkökulmasta toteutuvat. Kun tällä tavalla havainnollistettua, olemassa olevaa palvelumallia tarkastellaan kokonaisuutena, on siitä mahdollista havaita kehityskohtia.

 

Palvelumalli (eng. Service blueprint) on nimensä mukaisesti malli tai kaavio, jonka avulla voidaan nähdä palvelun kokonaisrakenne selkeästi. Palvelumallin luominen auttaa hahmottamaan sekä asiakkaiden että palveluntarjoajan toimintatapoja ja palvelun kulkua, ja sitä kautta löytämään palvelusta puutteita ja kehityskohtia.

 

Palvelumuotoilun ammattilainen osaa synnyttää ideointia vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämiseksi, mutta toimivien ratkaisujen löytäminen vaatii toimialatuntemusta ja alan parhaiden käytäntöjen hahmottamista. Terveys- ja sosiaaliala on monella tapaa sirpaloitunut, mihin on monien muiden syiden ohella johtanut mm. alan standardointi, alati kasvava erikoisosaamisen tarve sekä julkisen palvelun verkostot. Vaikka palvelumuotoilu perustuu laajalti tiedonkeruuseen, on toimialatuntemuksesta eittämättä hyötyä tunnistettujen haasteiden ratkaisuvaiheessa.

Uudistimme lastensuojeluyksikön palvelumallin määrittämällä sosiaalityöntekijän ja sijoitettavan lapsen vaiheet ennen sijoitusta, sijoituksen aikana sekä sen jälkeen, kun lapsi lähtee yksiköstä ja poistuu sen palveluiden piiristä. Palvelumallin vaiheissa huomioitiin edellä mainittujen käyttäjien saumaton kokemus läpi palvelun. Etätyöpajoissa tunnistettujen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittämistarpeisiin löydettiin lopulta toimenpiteitä, joiden avulla Fieterin on mahdollista kehittää näitä vastaamaan palvelun pehmeitä arvoja ja kodinomaisuutta, joissa pääpaino on aina lapsen hyvinvoinnilla.

 

”Seoksen kanssa otimme hektisestä arjesta aikaa palveluprosessin läpikäymiseen. Prosessi auttaa meitä tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota niihin oikeisiin asioihin, joita meidän tulee vielä parantaa saavutettavuuden ja läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi. Se, että joku ulkopuolinen taho tarkastelee prosessiamme, auttoi meitä näkemään asioita uusin silmin. Prosessin visualisointia voimme hyödyntää myös perehdytyksessä. Suosittelen lämpimästi Seoksen tiimiä yrityksen tukena.”

Elina Knuuttila
Toimitusjohtaja, Fieteri Oy

Seos designille myönnetyt terveysdesignin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveysdesign yhteistyökumppanimme

Axitare
Biogena
Buddy Healthcare
Cleamix
Empeirike

Fieteri
Karhulan Kuntoutuskoti
Merivaara
Perhehoitokumppanit Suomessa
Avosylin
Puremo

Respecta
Sharkmedical
Silmux
TE3 Mobility
Uskalla auttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Lue lisää aiheesta

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.

Terveysdesign periaatteet

Tähän kirjoitukseen on koottu terveysdesignin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme aihealueelta