asiakaskokemus | asiakaskokemuspolku | legal design | oikeudellinen muotoilu | palveluiden tuotteistaminen | palvelumalli | palvelumuotoilu | tuotekortti | tuotteistaminen
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Lakitoimiston palveluja ostettaessa kyseessä ovat aina kriittiset asiat, oli asiakkaana sitten yritys tai yksityishenkilö. Lakipalvelujen ostajat eivät useinkaan ole juridiikan asiantuntijoita, mikä tekee palveluntarjoajan asiantuntemuksesta, sujuvasta palvelusta ja helposta lähestyttävyydestä erityisen tärkeää. Kun lakitoimiston palvelut muotoillaan ja tuotteistetaan käyttäjälähtöisesti, saadaan luotua aidosti asiakkaiden tarpeisiin vastaava kilpailukykyinen palvelu.

Oranssi on helsinkiläinen lakiasiaintoimisto, joka on asiakkaidensa keskuudessa arvostettu eritoten ketterän ja välittömän palvelunsa ansiosta. Toteutimme Oranssin kanssa laajan palvelujen tuotteistamiskokonaisuuden, jonka tuloksena liiketoiminnan visio kirkastui, toimintatavat tehostuivat ja syvä asiantuntemus saatiin paketoitua helposti myytäviksi ja ostettaviksi kokonaisuuksiksi.

Aloitimme tuotteistamisprojektin luomalla Oranssille kattavan palvelumallin. Palvelumalliin sanallistetaan ja visualisoidaan palvelun ostajalle näkyvät myynnin, markkinoinnin, palvelutuotannon ja jälkimarkkinoinnin vaiheet sekä yrityksen sisäiset toimintatavat näiden vaiheiden takana. Palvelumalli toimii prosessikaaviona tuotteistettaville palveluille.

Käyttäjätiedon keräämiseksi otimme palvelukehitykseen mukaan myös Oranssin nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita. Asiakkaita haastateltiin, ja he saivat kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan palvelumallissa tunnistetuista vaiheista. Haastatteluista koostetun asiakaskokemuspolun ja löydettyjen toistuvien kaavojen perusteella luotiin suositukset, joiden avulla Oranssi pystyy vastaamaan suoraan asiakkaiden itsensä esiin nostamiin tarpeisiin.

Varsinaisessa palvelujen tuotteistamisvaiheessa otimme käyttöön tuotekorttimenetelmän. Tuotekorttiin kiteytettiin palvelukohtaisesti kaikki palvelun ostamisen kannalta oleelliset tiedot, kuten palvelukuvaus, toteutustapa ja kohderyhmät. Informatiiviset ja selkeät kuvaukset tekevät palveluista ostajalle helposti lähestyttäviä ja houkuttelevia.

Yksi tämänkaltaisen monivaiheisen palvelujen tuotteistamisprosessin suurimmista arvoista on se, että nivoutuessaan toisiinsa eri vaiheet syventävät niistä saatavaa tietoa ja ymmärrystä synergisesti. Siinä missä palvelumallissa tarkastellaan yrityksen toimintaa ja asiakkaille tuotettua arvoa sisäisestä näkökulmasta, asiakaskokemuspolussa ääneen pääsevät asiakkaat, jotka tarkastelevat toimintaa ulkoapäin. Törmäyttämällä asiakkaiden kokemukset ja ideat yhteen yrityksen toimintamallin kanssa, saadaan synnytettyä vahva näkemys siitä, miten toimintaa ja palveluita kannattaa kehittää asiakastyytyväisyyden maksimoimiseksi.

 

”Palvelun tuotteistamisprojekti Seos Designin kanssa ylitti odotuksemme. Työskentely Seoksen tiimin kanssa oli mutkatonta ja tehokasta. Lopputuloksena saimme konkreettisesti muotoillun palvelun, joka on nyt helppo myydä asiakkaillemme”.

Enni Kranni, lakimies & asiakkuusjohtaja, Oranssi Lakiasiaintoimisto Oy

 

Vuosi: 2021

https://www.oranssilaki.fi/

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.