asiakaskokemus | käyttäjäkokemus | käyttäjälähtöinen suunnittelu | konseptisuunnittelu | loppukäyttäjäkokemus | projektinjohto | tilamääritys | tilasuunnittelu

Kuinka luovan tilasuunnittelun avulla voidaan tehostaa tuotekehitystä, lisätä myyntiä, monipuolistaa työpajoja, kouluttaa henkilökuntaa, simuloida järjestelmätuotteita ja vähentää matkakustannuksia, kaikkea yhdellä tilalla?

Metso Outotec on alan johtava teollisuusteknologiayritys, jonka ydinliiketoiminta on kiviainesten käsittelyyn sekä mineraalien ja metallinjalostukseen liittyvien kestävien ratkaisujen ja palvelujen tuottaminen. Yritys halusi muuntaa Espoon konttorissaan sijaitsevan tilan asiakkaita ja muita sidosryhmiä palvelevaksi monipuoliseksi innovaatiokeskukseksi.

Vuonna 2021 avattu Metso Outotec Innovation Center valjastaa erilaisia digitaalisia työkaluja sekä myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen että koulutuksen tarpeisiin. Metso Outotec Innovation Center on digitaalinen tila, jossa on käytetty viimeisimpiä teknologioita, edistyksellistä muotoilutyötä ja perusteellista käyttäjätuntemusta ainutkertaisen kävijäkokemuksen luomiseen. Tilaa varten tehtiin aluksi tilamääritys, jota varten osallistimme erilaisia loppukäyttäjiä tilaan liittyvien tarpeiden ja vaatimusten kartoittamiseksi. Käyttäjätutkimuksesta voitiin päätellä tilan loppukäyttäjien päätavoitteet ja tekniset vaatimukset tilan käytölle, sekä kokemukselliset tavoitteet, jotka jaettiin kolmeen ulottuvuuteen:

Sosiaalinen kokemus

Virtuaalinen kokemus

Fyysinen kokemus

Tilamäärityksen perusteella suunnittelimme tilakonsepteja, joilla otettiin kantaa määrityksen osa-alueisiin ja tavoitteisiin erilaisilla vaihtoehdoilla. Loppukäyttäjät arvioivat erilaisia tilakonsepteja, joista jatkoon valikoitua jatkokehitettiin vielä parhaiten vastaamaan tilalle esitettyjä tavoitteita ja käyttötarkoituksia. Loppukäyttäjätutkimuksesta selvinneitä pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat mm.:

  • Mahdollisuus esitellä ja demonstroida Metso Outotecin viimeisimpiä teknologioita, tuotetarjontaa ja palveluita
  • Myynnin tukeminen järjestelmien ja tuotteiden esittelyyn ja simulointiin
  • Erilaiset työpajat, tuotekehitys ja erityisesti varhaisen vaiheen konseptointi ja virtuaaliset konseptiesittelyt
  • Henkilöstön koulutus ja huoltotöiden simulointi ennen varsinaista huoltoa
  • Digitaalisuuden lisääminen etäpalaverien sekä virtuaalisten ja digityökalujen myötä

Koronan myötä tarve lisääntyneelle digitaalisuudelle ja virtuaalityökaluille korostui, joten digitaaliselle tilalle on ollut todellista tarvetta. Metso Outotec Innovation Center nivoo sosiaalisen, virtuaalisen ja fyysisen ulottuvuuden yhdeksi immersivoivaksi kokonaiskokemukseksi, joka nostaa tilan luoman lisäarvon uudelle tasolle.

3D-mallinnus ja niistä tehdyt visualisoinnit auttavat hahmottamaan lopputulosta suunnitteluprosessin aikana.

Innovation Center on käyttötarkoituksiltaan monipuolinen tila, joka hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja suunnitelmallisesti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.