asiakaskokemus | käyttäjäprofilointi | liiketoimintamalli | palvelumuotoilu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Ymmärtämällä paremmin erilaisia asiakassegmenttejä ja kartoittamalla heistä kerättyä dataa visuaalisiksi työkaluiksi, voidaan asiakaskokemusta parantaa konkreettisin, mitattavin keinoin.

Mcare Pro on Suomen johtava, korkeimman Apple-kumppanivaltuutuksen omaava tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijayritys. Yritys lähestyi meitä tavoitteenaan parantaa palvelunsa asiakaskokemusta.

Fasilitoimissamme työpajoissa autoimme yritystä tunnistamaan asiakaskokemuspolun eri vaiheet ja kontaktipisteet.  Teimme yhdessä tutkimuksen heidän asiakaskokemuksestaan haastattelemalla yrityksen asiakkaita. Tutkimuksen avulla tunnistettiin kehitystarpeita yrityksen toiminnassa, sekä luotiin loppukäyttäjäprofilointeja, jotka helpottavat erilaisten käyttäjätarpeiden hahmottamisessa. Tutkimuksen lopputuotteena visualisoimme Mcare Pron asiakaskokemuspolun, tuomalla näkyväksi palvelun eri vaiheet ja erilaisten asiakassegmenttien palveluvirrat, sekä tuotimme ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä asiakaskokemuksen parantamiseen.

 

Vuosi: 2020

www.mcare.pro

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.