arvot | brändi | brändimuotoilu | bränditodisteet | brändiuudistus | käyntikortit | mainosteippaus | markkinointi | muotoilu | nettisivusuunnittelu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Toteutimme KK Automyynnin kanssa projektin, jossa kiteytimme yrityksen palvelumallia. Palvelumallin avulla tunnistettiin monia oleellisia kehityskohtia, joilla voidaan saavuttaa liiketoiminnan ja asiakastyytyväisyyden kannalta keskeisiä hyötyjä. Yhtenä näistä oli yrityksen viestintä, jonka seurauksena yhteistyömme jatkui myös brändiuudistuksen merkeissä.

KK Automyynti on Porvoon seudulla toimiva autokauppa, jonka myyntivalttina toimii myös luottohäiriömerkinnästä huolimatta myönnetty rahoitus. Toteutimme yrityksen kanssa ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden kautta tiiviin projektin, jonka keskeisin tavoite oli kirkastaa yrityksen palvelumallia eli sitä, miten yritys tarjoaa palveluitaan asiakkailleen. Palvelumallikaavio on työkalu, jonka avulla pystytään keräämään, havainnollistamaan, jäsentämään ja näin ollen jakamaan ymmärrystä sekä palvelun vaiheista, että niiden edellyttämistä taustatoiminnoista ja systeemeistä, sekä keskeisistä sidosryhmistä Työpajojen aikana tunnistimme yrityksen toiminnasta sekä keskeisiä kehityskohtia, että uutta kasvupotentiaalia ja keinoja liiketoiminnan kehittämiseen.

Onnistunut brändiuudistus huomioi brändin historian. Vakiintunut asiakaskunta tunnistaa yrityksen jo jostain, ja strategisesti uudistettu brändi jatkaa tätä perintöä. 

Palvelumallissa tunnistettiin yhtenä keskeisenä osana yrityksen viestintä, minkä myötä projekti poiki myös brändiuudistuksen.  Yritykselle luotu brändi lähtee sen keskeisimmistä arvoista, tavoitteista ja tietenkin ihmisistä yrityksen taustalla. Synnytimme yhteistyössä uuden ilmeen, joka säilyttää osan KK Automyynnin entisen ilmeen keskeisimmistä elementeistä mutta viestii entistä paremmin yrityksen arvomaailmasta sen tavoittelemalle kohdeyleisölle. Brändiuudistuksen myötä yritys sai käsiinsä brändiohjeiston, jonka avulla se pystyy jalkauttamaan uutta ilmettä yhtenäisesti eri kosketuspinnoille. Uusi ilme jalkautettiin lisäksi nettisivuille ja erilaisiin markkinointikanaviin ja -materiaaleihin, kuten autojen mainosteippauksiin.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.