arvojen muotoilu | arvojohtaminen | arvomuotoilu | health design | hyvinvointi | kuntoutus | palvelumuotoilu | sosiaali- ja terveydenalan muotoilu | sosiaaliala | sosiaalialan muotoilu | terveydenalan muotoilu | terveydenhuolto | terveys design | terveys- ja hyvinvointialan muotoilu | terveysdesign | terveyspalveluiden kehittäminen

Kuinka muotoilla ja toteuttaa yrityksen arvoja vaativalla sosiaali- ja terveysalalla, jonka ytimessä on ihmisten terveys ja hyvinvointi? Projektissamme Karhulan kuntoutuskodin kanssa autoimme yrityksen määrittämien arvojen arvioimisessa, uudelleen muotoilussa sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelussa.

Karhulan kuntoutuskoti on kodinomaista palveluasumista tarjoava yritys, jonka asiakkaita ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä ikäihmiset. Palvelumuotoiluprojektin kautta Karhulan kuntoutuskoti halusi nostaa yrityksen arvot toiminnan ytimeen ja varmistua siitä, että yhdessä valitut arvot todella näkyvät niin asiakkaiden arjessa kuin työntekijöiden toiminnassa.

Järjestimme Karhulan kuntoutuskodille arvotyöpajat, joihin osallistui koko henkilökunta. Ensimmäisessä vaiheessa pyysimme työntekijöitä kirjaamaan ylös kunkin omaa työtä parhaiten kuvaavia arvoja, minkä jälkeen vastauksia käytiin läpi yhdessä keskustellen. Toisessa vaiheessa valittuihin arvoihin pureuduttiin eri ulottuvuuksien kautta: miten arvot toteutuvat sosiaalisessa, virtuaalisessa ja fyysisessä ulottuvuudessa?

Projektin lopputuotteena työstimme Karhulan kuntoutuskodille materiaalin, jossa tulivat esiin kaikki käsitellyt arvot ja käytännön keinot niiden jalkauttamiseen. Työpajat kirvoittivat paljon keskustelua ja työntekijät kokivat arvojen muotoiluprojektin antoisana. Syväluotaavalla, vahvasti käytäntöön pureutuvalla ja eri näkökulmat esiin nostavalla arvojen muotoiluprojektilla onnistuttiin luomaan Karhulan kuntoutuskodille työkalut, joilla pystytään kehittämään yrityksen toimintakulttuuria ja sen asiakkaiden ja työntekijöiden arkea entistä paremmaksi.

Lue projektista lisää blogistamme: Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä? – Case Karhulan kuntoutuskoti

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.