bisnesmalli | liiketoimintamalli | palvelumuotoilu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Tämän päivän maailmassa laadukas lopputuote ei enää puhu puolestaan, vaan sen tueksi tarvitaan strategisia toimintamalleja sekä yrityksen sisäisissä toiminnoissa, sen tuottamissa palveluissa, että ulospäin suunnatuissa toimenpiteissä. Palvelumuotoilu mahdollistaa inside out -lähestymisen ja kokonaisvaltaisen strategian määrittämisen.

JR-Tools valmistaa ja maahantuo metalliteollisuuden lastuavia erikoistyökaluja. Fasilitoimme yrityksen kanssa yhteystyöprojektin, jonka tavoitteena oli tuotteistaa ja saattaa markkinoille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja, vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa heille lisäarvoa, kirkastaa JR-Toolsin omia visioita ja arvotarjontaa, sekä täsmentää kohderyhmiä ja toimintatapoja.

Lähdimme yhdessä JR-Toolsin kanssa uudistamaan ja kiteyttämään heidän liiketoimintamalliaan tunnistamalla olemassa olevia ja potentiaalisia kohderyhmiä sekä konkretisoimalla yrityksen arvotarjoamaa. Projektin aikana tunnistettiin erilaisia tuotteistamismahdollisuuksia, joita koottiin palvelutuoteaihioiksi, ja aikataulutettiin liiketoiminnallisia kehitystoimenpiteitä visualisoituun etenemissuunnitelmaan.

Liiketoimintamallin uudistus on ensimmäinen osa JR-Toolsin kokonaisvaltaisempaa strategista uudistusta, jonka tiimoilta jatkamme yhteystyötä.

Seos yhteistyökumppanina on projektin myötä tuonut uusia ajatuksia sekä myös vahvistanut aiempia kuvitelmiamme bisneksemme tulevaisuuden suunnasta. Erittäin suositeltava partneri.

Pasi Rönn, Managing director, JR-Tools

Vuosi: 2020

www.jrtools.fi