asiakaskokemus | bisnesmalli | liiketoimintamalli | loppukäyttäjäkokemus | palvelumuotoilu
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Tämän päivän maailmassa laadukas lopputuote ei enää puhu puolestaan, vaan sen tueksi tarvitaan strategisia toimintamalleja sekä yrityksen sisäisissä toiminnoissa, sen tuottamissa palveluissa, että ulospäin suunnatuissa toimenpiteissä. Palvelumuotoilu auttaa tarkastelemaan ja määrittämään yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti.

JR-Tools valmistaa ja maahantuo metalliteollisuuden lastuavia erikoistyökaluja. Toteutimme yhdessä kokonaisvaltaisen projektikokonaisuuden, jonka päätavoitteena oli tunnistaa tuotteistamismahdollisuuksia ja tuottaa ehdotuksia kilpailukykyisistä tuotteista.  Projektikokonaisuus jakautui kolmeen osaan, jotka jäsentävät yrityksen toimintaa sekä sisäisestä, että ulkoisesta näkökulmasta. Kokonaisuus auttoi yritystä tunnistamaan tuotteistamismahdollisuuksia sekä täsmentää kohderyhmiä ja toimintatapoja,  vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin, sekä kirkasti yrityksen omia visioita ja arvotarjontaa.

Ensimmäisessä vaiheessa autoimme JR-Toolsin kiteyttämään heidän liiketoimintamalliaan tunnistamalla olemassa olevia ja potentiaalisia kohderyhmiä, bisnesmahdollisuuksia sekä konkretisoimalla yrityksen arvotarjoamaa. Vaiheen aikana tunnistettiin erilaisia tuotteistamismahdollisuuksia, joita koottiin palvelutuoteaihioiksi, ja aikataulutettiin liiketoiminnallisia kehitystoimenpiteitä visualisoituun etenemissuunnitelmaan.

Projektikokonaisuuden toisessa vaiheessa tarkastelimme ja uudistimme yrityksen palvelumallia, jolla määritettiin kokonaisvaltaisesti tapa, jolla yritys tuottaa asiakkailleen palveluja.  Palvelumalliuudistuksen toimenpiteet vaiheistettiin ja aikataulutettiin toimintasuunnitelmaksi, joka auttaa yritystä etenemään asetettuihin päämääriin.

Kolmannessa vaiheessa osallistimme yrityksen strategisia asiakkaita erilaisten asiakaskokemuspolkujen kartoittamiseksi. Selvityksestä tuotettiin visualisointi, joka auttaa yritystä ymmärtämään erilaisten asiakkaiden vaiheita palveluprosessin aikana. Asiakaskokemuspolun avulla tunnistettiin kehitysmahdollisuuksia, joihin tarttumalla ja kehitysehdotuksia noudattamalla JR-Toolsin on mahdollista  parantaa asiakaskokemustaan, sekä selkeyttää ja tuotteistaa palveluitaan asiakaslähtöisesti.

Seos yhteistyökumppanina on projektin myötä tuonut uusia ajatuksia sekä myös vahvistanut aiempia kuvitelmiamme bisneksemme tulevaisuuden suunnasta. Erittäin suositeltava partneri.

Pasi Rönn, Managing director, JR-Tools

Vuosi: 2020

www.jrtools.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.