brändi | brändiohjeisto | brändistrategia | brändiuudistus | yritysidentiteetti

Innokas Medical on nykyään Innokas. Uudistus ei ole pelkkä nimenmuutos, vaan se edustaa vahvaa sitoutumista kasvuun, innovaatioihin ja laaja-alaiseen osaamiseen eri toimialoilla. Uudistettu brändi luo pohjan Innokkaan tulevalle menestykselle, ja Seos Design on ylpeä osastaan tässä muutosmatkassa.

Tavoitteena autenttinen ja joustava brändi kasvulle

Innokas Medical on jo kauan tunnettu tuttavallisesti Innokkaana, mutta nyt nimi virallistuu yrityksen tavoitellessa vahvempaa läsnäoloa myös muilla toimialoilla. Uudistetun brändin takana on yrityksen halu viestiä sen laajasta osaamisesta, jonka se on kerryttänyt terveysteknologioiden parissa. Pitkä kokemus vaativista teknologioista taittuu luontevasti myös muille toimialoille, joissa laatu ja toimintavarmuus ovat keskiössä. Tavoitteena oli luoda brändi, ja joka voisi kasvaa joustavasti eri toimialoilla, ja jossa erottumistekijöinä toimisivat yrityksen kulttuurille ja identiteetille uskolliset piirteet.

Osallistava prosessi

Uusi brändi pyrkii vastaamaan paremmin yrityksen arvomaailmaa, jossa Innokkaalla korostuu laadun ja ammattitaidon lisäksi vastuullisuus ja merkityksellisyys. Yrityksen arvomaailma on tiukasti kytköksissä siellä työskenteleviin ihmisiin, ja tiiviillä yhteistyöllä Innokkaan kanssa suunniteltu uudistus on Innokasta aidoimmillaan. Pohjana uudelle ilmeelle toimii Innokkaan kirkastettu brändistrategia, jota työstettiin mm. fasilitoimissamme strategiatyöpajoissa yrityksen johdon ja avainhenkilöstön kanssa. Strategiatyössä tehdyt linjanvedot toimivat päätöksentekoa ohjaavina suuntaviittoina ilmeen konseptointivaiheessa.

Brändistrategian määritys ja työstöön linkittyvät toimenpiteet tukevat tavoitteellista brändijohtamista. Kun tehdään päätöksiä brändistä, niin pohjautuuko päätökset siihen, mikä juuri nyt näyttää ja tuntuu hyvältä, vai ovatko ne kytköksissä yrityksen strategiaan, tavoitteisiin ja ydinosaamiseen?

Ohjeiston avulla yhtenäinen brändi

Tärkeä osa projektia oli myös brändiohjeiston luominen, joka dokumentoi sekä strategiatyön että uuden ilmeen. Brändijohtamisen keskeisimpiä työkaluja oleva brändiohjeisto sisältää aina rajatun määrän konkreettisia ohjeita, joten strategiatyössä määritellyt ajurit antavat brändiä jalkauttaville henkilöille tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Brändiohjeisto toimii Innokkaalle ja sen kumppaneille käytännön oppaana, varmistaen yhtenäisen viestinnän ja visuaalisen ilmeen kaikissa kohtaamispinnoissa.

Meille sopi loistavasti brändin rakentaminen yhdessä työstämällä. Seos auttoi meitä jäsentämään omaa strategiaamme brändityön pohjalle, ja visuaalista ilmettä rakensimme käsi kädessä. Seos teki visuaaliselle brändille ja brändiohjeistukselle erinomaisen pohjatyön, jota työstimme joustavasti yhdessä ja jonka pystyimme loppuvaiheessa viimeistelemään ja jatkokehittämään itsenäisesti. Yhdessä oppiminen projektin aikana oli meille erityisen arvokasta.

Eve Lindroth, Head of Brand and Communications, Innokas

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.