käyttöliittymäsuunnittelu | loppukäyttäjäkokemus | medical design | medical device | medtech | muotoilukonsepti | teollinen muotoilu | terveysdesign | tuoteidentiteetti | tuotekonseptointi | tuotemuotoilu | tuotevisualisointi | UI | ux | ux design

Incight Biomedicalin JEDI on innovatiivinen nivelten arviointi- ja diagnostiikkajärjestelmä, joka tulee mullistamaan ortopedisen kirurgian. Seos Designin yhteistyön tuloksena syntyi kliinisesti realistinen konsepti, joka parantaa terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkua.

 

 

Incight Biomedical on MedTech-startup, jonka innovatiivinen JEDI (Joint Evaluation and Diagnostic System) sai alkunsa yliopiston tutkimusprojektista. Laite tarjoaa mahdollisuuden arvioida nivelten kudosten tilaa ilman leikkausta, käyttämällä pientä ihon läpi tehtävää aukkoa. Seoksen ja tutkijatiimin yhteistyön tavoitteena oli kehittää olemassa oleva prototyyppi tuotteeksi ja luoda kliinisesti realistinen muotoilukonsepti siitä, millainen valmiin ratkaisun tulisi olla tulevaisuudessa. Konseptoinnin aikana kiinnitettiin erityistä huomiota tuotteen käytettävyyden parantamiseen muotoilun avulla, keskittyen ergonomiaan, työnkulkuun ja kommunikaatioon. Tavoitteena oli luoda terveydenhuollon ammattilaisille joustava ja saumaton työnkulku ilman turhia keskeytyksiä.

Projektin alkumetreillä Seos suoritti kattavan katsauksen tuotteen käyttöympäristössä jo olemassa oleviin ratkaisuihin, niiden käytettävyyteen ja ominaisuuksiin. Tärkeää oli valita näistä ratkaisuista ne osatekijät, jotka voitaisiin hyödyntää myös JEDI-tuotteen konseptoinnissa. Lisäksi projektin aikana kuultiin kokeneiden kirurgien näkemyksiä laitteen käyttöön liittyen. Tämä varmisti sen, että käytettävyys ja käyttöliittymä olivat tuttuja terveydenhuollon ammattilaisille ja että tuote toimi sairaalaympäristössä odotetusti. Konseptoinnin aikana Seos pyrki luomaan aikaa kestävän ja helposti muokattavan ratkaisun, joka sopii sekä ulkonäöltään että käytettävyydeltään sairaalaympäristöön. Tuotemuotoilussa keskityttiin erityisesti toiminnallisuuteen, puhdistettavuuteen, hygieniaan ja helppokäyttöisyyteen.

Laitteelle suunniteltiin myös yhtenäinen digitaalinen käyttöliittymä, joka noudattaa intuitiivista ja selkeää linjaa, välttäen tarpeetonta työtä ja hoitohenkilökunnan resurssien tuhlausta. Käyttöliittymän toiminnallisuudet on räätälöity erityisesti JEDI-tuotetta varten, ja ne palvelevat tehokkaasti tuotteen käyttäjiä sekä sidosryhmiä, jotka hyödyntävät tuotteen tuottamaa dataa.

Tuloksena syntyi kattava konsepti, joka kattoi sekä fyysisen että digitaalisen tuotteen ulottuvuuden, ja siitä tuotettiin laadukkaita tuotevisualisointeja. Nämä visualisoinnit auttavat tutkijaryhmää idean esittelyssä rahoittajille ja yhteistyökumppaneille tuotekehityksen alkuvaiheessa. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme verkkosivut, joissa kerrotaan laitteesta ja sen tarjoamista teknologisista eduista. Yhteistyön tuloksena Incight Biomedicalilla on nyt selkeä visio tuotteen toiminnasta, ominaisuuksista, valmistettavuudesta ja tuotekehityksen suunnasta, sekä tarvittavat materiaalit laitteen kaupallistamisen alkumetreille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.