asiakaskokemus | bisnesmalli | käyttäjälähtöinen suunnittelu | palvelumuotoilu | tapahtumasuunnittelu

Helsinki Design Week on monelle pääkaupunkiseutulaiselle tuttu kaksiviikkoinen festivaali, joka kasvoi vuonna 2019 suuremmaksi menestykseksi kuin koskaan aikaisemmin.

HDW on Luovi Productionin operoima alunperin vuonna 2005 perustettu designfestivaali. Olimme mukana kehittämässä HDW:n bisnesmallia palvelumuotoilun keinoin. Projektiin sisältyi osallistavia menetelmiä, joiden avulla loimme kattavan ymmärryksen Helsinki Design Weekin kokonaiskuvasta sekä yhteistyökumppanien ja kävijöiden erilaisista tarpeista. Ymmärryksen perusteella kehitimme tuotteita, jotka heijastelivat HDW:n strategista fokusta asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Yhteistyöprojektimme perustui festivaalin tarpeeseen uudistua, fokusoida tarjontaa ja kehittää tapahtuman liiketoimintaa. Lähdimme kehittämään festivaalia palvelumuotoiluin keinoin ja osallistavin menetelmin. Loimme esimerkiksi kävijäprofiilit yhdessä tapahtumatarjoajan kanssa, jotka koostuivat erityyppisistä tapahtuman vierailijatyypeistä, joiden erilaiset tarpeet haluttiin ottaa huomioon.

 Käyttäjäprofiilien määrityksen jälkeen järjestimme ja fasilitoimme työpajoja, joiden avulla määritimme systemaattisesti vierailijoiden asiakaspolut ennen tapahtumaa, sen aikana, ja tapahtuman jälkeen. Asiakaspolut mahdollistivat erityyppisten vierailijoiden hyvinkin eriävien tarpeiden huomioonottamisen ja pystyimme tunnistamaan datan perusteella asiakasintressejä, jotka erosivat osittain merkittävästi toisistaan. Tämän lisäksi tunnistimme ja edistimme HDW:n yhteistyökumppanien hyötyjä.

Loimme tarvekartoituksen perusteella uusia tuotteistettuja palveluita tapahtuman eri sidosryhmille kuten vierailijoille, yhteistyökumppaneille ja kaupungille. Sen lisäksi edistimme palveluiden avulla myös HDW:n ympärivuotista aktiivisuutta. Helsinki Design Week -tapahtuman kehitys on nähtävissä lisääntyneenä suosiona ja kasvaneina myyntilukuina.

Vuosi: 2019

www.luovi.com/helsinkidesignweek

Kuvat © Luovi Productions / HDW

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.