läpinäkyvyys | lastensuojelu | markkinointi | palvelumalli | palvelumuotoilu | palvelun kehittäminen | saavutettavuus | sosiaali- ja terveydenalan muotoilu | sosiaaliala | sosiaalialan muotoilu | terveydenalan muotoilu | terveydenhuolto | terveys design | terveys- ja hyvinvointialan muotoilu | terveysdesign | terveyspalveluiden kehittäminen | viestintä

Miten yritys voi viestiä itsestään ja palveluistaan silloin kun kaikkea sen toimintaa ohjaa vahva yksityisyydensuoja? Autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään uusia toimintatapoja palvelun saavutettavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

Palkittu lastensuojeluyksikkö Fieteri lähestyi meitä tavoitteenaan kehittää toimintaansa sosiaalihuollon yrityksille tyypillisen haasteen edessä: Kuinka lisätä palvelun näkyvyyttä ja tunnettuutta sosiaalityöntekijöille ja kunnille ja kuinka viestiä läpinäkyvästi yrityksen toiminnasta vaarantamatta asiakkaiden yksityisyydensuojaa?

Hyvä palvelu on useita eri kontaktipisteitä sisältävä prosessi. Palvelun tarkastelun ja kehittämisen työkaluksi soveltuu erityisen hyvin palvelumalli, jossa kootaan visuaaliseksi esitykseksi koko palvelupolku eri toimenpiteineen kronologisesti ja kaikkien palvelun osapuolten näkökulmat huomioiden.

Toteutimme Fieterin kanssa palvelumalliprojektin, jonka ytimessä oli sijoitettavan lapsen ja sosiaalityöntekijän saumaton kokemus palvelun alusta loppuun. Palvelun vaiheita systemaattisesti tarkastelemalla ja yhdessä ideoimalla löydettiin toimenpiteet, joilla Fieteri pystyy vastaamaan myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittämistarpeisiin tärkeintä arvoaan noudattaen: lapsen hyvinvointi etusijalla.

Lue projektista lisää blogistamme: (Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta – Case Fieteri

”Seoksen kanssa otimme hektisestä arjesta aikaa palveluprosessin läpikäymiseen. Prosessi auttaa meitä tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota niihin oikeisiin asioihin, joita meidän tulee vielä parantaa saavutettavuuden ja läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi. Se, että joku ulkopuolinen taho tarkastelee prosessiamme, auttoi meitä näkemään asioita uusin silmin. Prosessin visualisointia voimme hyödyntää myös perehdytyksessä. Suosittelen lämpimästi Seoksen tiimiä yrityksen tukena.”

Elina Knuuttila, Toimitusjohtaja, Fieteri Oy

Vuosi: 2020

www.fieteri.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.