graafinen suunnittelu | health design | muotoilu | palvelumuotoilu | palvelupolut | sosiaali- ja terveydenalan muotoilu | sote | terveydenhuolto | terveys- ja hyvinvointialan muotoilu | terveysdesign | terveyspalveluiden kehittäminen | viestintä | visualisointi

Palvelumuotoilun menetelmin tuotetut visualisoinnit voivat auttaa keskustelussa, uusien ideoiden syntymisessä sekä tuoda esille niin ongelmakohtia kuin tuotettua lisäarvoakin. Tuotimme DigiFinlandin ja Terveyskylän palveluille materiaalia, jonka avulla toimijat pystyvät viestimään palveluistaan selkeästi ja vakuuttavasti.

Kaksi julkista terveydenhuollon digitalisaation toimijaa, DigiFinland Oy ja yliopistosairaaloiden yhteinen Terveyskylä-palvelu kehittävät terveydenhuollon digipalveluita suomalaisten parhaaksi. Heidän tavoitteensa on tarjota vaikuttavia digipalveluita suomalaiselle julkiselle sote-sektorille.

Yhteisen visualisointiprojektimme tavoitteena oli auttaa toimijoita viestimään palveluiden teknisistä kyvykkyyksistä ja antaa selkeän kuvan palveluiden roolista osana hyvinvointialueen asukkaan palvelupolkua. Viestintää varten palveluista tarvittiin yhtenäisellä ilmeellä tuotettua visuaalista materiaalia, josta selviää, miten asukas toimii käyttäessään hyvinvointialueen, Terveyskylän ja DigiFinlandin tuottamia palveluita. Esitysmateriaalia varten tuotettiin oma yhtenäinen graafinen ilme ja kuvitustyyli.

Materiaalia työstettiin etänä yhdessä DigiFinlandin ja Terveyskylän ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa palvelumuotoilun menetelmin. Fasilitoimissamme työpajoissa ja haastatteluissa keskityttiin mm. seuraaviin asioihin:

 

  1. Mitä lisäarvoa esitysmateriaali tuo Sote-alueen päättäjille?
  2. Digitaalisten palvelupolkujen määrittäminen ja visualisointi
  3. Mitkä ovat DigiFinlandin ja Terveyskylän digitaalisten palvelujen mahdollisuudet palvelupoluissa?
  4. Palveluiden tuottama lisäarvo hyvinvointialueiden päättäjille, edustajille ja asukkaille
  5. DigiFinlandin ja Terveyskylän palveluiden integroiminen hyvinvointialueiden omiin järjestelmiin
  6. Palvelut asukkaalle ja ammattilaiselle ja niiden välinen vuorovaikutus

Tuottamamme visualisoidut palvelupolut kiteyttävät toimijoiden palvelut selkeisiin asukkaan ja palveluiden välisiin kanssakäymisen vaiheisiin. Palvelupolkujen lisäksi tuotimme esitysmateriaalia, joka sisältää palveluiden teknisiä ja arkkitehtonisia kuvauksia sekä yleistä tietoa palveluista ja niiden tuottajista. Materiaalia voidaan esittää sellaisenaan muun muassa hyvinvointialueiden edustajille ja päättäjille. Tuotetusta materiaalista käy ilmi palveluiden tuottama lisäarvo niin asukkaalle kuin ammattilaisille, ja toimijat pystyvät sen avulla viestimään tehokkaasti ja vakuuttavasti DigiFinlandin ja Terveyskylän välisestä yhteistyöstä ja palveluiden saumattomasta yhteentoimivuudesta, niin keskenään kuin hyvinvointialueiden järjestelmiin integroituna.

 

Vuosi: 2022

www.terveyskyla.fi

www.digifinland.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Tutustu myös liittyviin blogiteksteihin

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.