SEOKSEN BLOGI

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio – Case Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut

16 syys, 2020

Koronaviruspandemia pysäytti yhteiskunnan keväällä, ja monien muiden palvelujen lisäksi jäihin joutuivat henkisen hyvinvoinnin palvelut. Tarve palveluille sen sijaan vain kasvoi ja pulaan joutuivat niin asiakkaat kuin palveluntarjoajat.

palvelumuotoilu | terveys ja hyvinvointi | terveys design | terveysteknologia | digitalisointi | palvelumalli

Avosylin koulutus- ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Vaikka monet tuen tarvitsijat haluavat kohdata asiantuntijan kasvokkain, tutkimusten mukaan on myös paljon ihmisiä, joille sisimmän avaaminen tietokoneen välityksellä saattaa olla helpompaakin.  Avosylin koulutus- ja konsultaatiopalveluiden MES-ohjelma on ennaltaehkäisevä ja lastensuojelun palveluprosessin osana vanhempia tai nuoria tukeva elämänhallinnan ja itsetuntemuksen kasvuohjelma, mutta perustoimintaperiaatteiltaan kuntoutukseen ja terapiaan verrattavissa oleva prosessi. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme yritystä palvelunsa digitalisoimisessa.

Digitalisointi vaatii kokonaisuuden hahmotuskykyä

Keväällä monet meistä yllättyivät etätyöskentelyyn ja -opetukseen siirtymisen haasteista – tuttujen prosessien digitalisointi ei ollutkaan niin suoraviivaista, kuin moni ehkä ajatteli. Esimerkiksi monien näennäisen joutavina pitämät kahvitauot kollegoiden kanssa paljastuivat monille kriittiseksi osaksi sekä työhyvinvoinnin ja -motivaation ylläpidossa, että organisaation läpileikkaavassa kommunikoinnissa. Yhä useampi yritys otti kevään aikana käyttöönsä etäkahvitauot tunnustuksena niiden osallisuudesta toimivan yrityksen kokonaisuudessa.

Miten sitten digitalisoidaan palvelu, jonka ydin on moniulotteinen sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukiprosessi? Aihepiirin mahdollisiin ongelmiin on onneksi herätty, ja etäterapioiden vaikuttavuudesta tehtyjä tutkimuksia on avattu muun muassa Kelan tutkimusjulkaisuissa Etäkuntous (Salminen, Hiekkala & Stenberg 2016) ja Kokemuksia etäkuntoutuksesta – Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. (Salminen & Hiekkala 2019). Muun muassa tällainen aineisto tarjoaa hyviä referenssipisteitä erilaisista digitalisointimalleista ja palvelukokonaisuuksista vahvuuksineen ja heikkouksineen. Referenssit auttavat myös hahmottamaan kohdeyleisön kypsyysasteen erilaisille alustoille ja työkaluille.

 

”Työskentelyä helpotti, tiivisti ja nopeutti, kun oli ulkopuolinen fasilitoija, joka esitti sellaisia kysymyksiä, joita ei oltu itse tajuttu kysyäkään.”

Tiia Perämaa
Toimitusjohtaja, Avosylin-yhtymä

 

Palvelumuotoilu on ennen kaikkea prosessinjohtamista

Avosylin koulutus- ja konsultaatiopalveluiden kanssa järjestettiin työpajoja, joissa tarkastelimme nykyisen palvelun rakennetta ja lähdimme taittamaan sitä uuden digitaalisen palvelumallin muotoon. Osallistamalla työntekijöitä saatiin aikaan runsaasti keskustelua ja tuotiin esiin erilaisia näkökulmia. Työpajojen avulla tunnistettiin kehityskohtia ja saatiin listattua aihealueita, joita työstämällä Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut saattavat tarjota MES-kasvuohjelman uusille kohderyhmille myös digitaalisesti. On tärkeää, että palvelumallia uudistaessa palveluprosessi käydään läpi vaihe vaiheelta, ja jokaista kontaktipistettä ja toimintamallia uskalletaan tarkastella kriittisesti. Usein tiiviisti palvelun piirissä työskentelevän kokonaisuudenhahmotuskyky vääristyy, koska oma ydinosaamisalue on ylikorostunut. Käyttämällä ulkopuolista fasilitoijaa muutosprosessissa voidaan mahdollistaa kokonaisuuden objektiivinen tarkastelu neutraalissa ilmapiirissä ja tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tehokkaammin. Ulkopuolisena on myös usein helpompi hahmottaa kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät ja osallistaa prosessiin henkilöt, jotka eivät välttämättä itsekään tunnista kontribuutiotaan esimerkiksi loppukäyttäjäkokemukseen.

Palveluprosessia sujuvoittaa olennaisesti se, että palvelun käyttäjä löytää kaiken yhdestä paikasta. Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalveluiden MES-ohjelmaan liittyy erilaisia materiaaleja, jota käytetään tapaamisissa ja niiden välissä ohjaamaan pohdintoja. Digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa paitsi kirjallisten harjoitusten jakamisen ja tekemisen sähköisesti, myös muunlaisen kasvuohjelmaa tukevan materiaalin, kuten videoiden kokoamisen yhteen paikkaan. Digitaalisen palvelun toimivuus riippuu materiaalien loogisesta jäsentelystä ja intuitiivisista nettisivuista, jotka koostuvat mm. yksinkertaisesta ajanvarausjärjestelmästä, sujuvasta ostoprosessista ja luotettavasta maksujärjestelmästä. Kun ihminen on tuen tarpeessa ja kenties jo jaksamisensa äärirajoilla, palvelun käytettävyydellä on erityisen suuri merkitys.

Palvelumuotoilussa ei siis ole suinkaan kyse siitä, että joku ulkopuolinen tulee sanelemaan alan ammattilaisille, kuinka palvelu pitäisi toteuttaa. Avainhenkilöiden tarpeiden, toiveiden ja tietotaidon kuunteleminen ja jäsenteleminen ovat muotoilijan oleellisimpia työkaluja. Palvelumuotoilu on ennen kaikkea prosessijohtamista, jonka ytimessä on organisaation sisäisen muutoksen sujuvoittaminen puolueettomat fasilitoijan avulla.

 

”Palvelumalli tuotti selkeän visuaalisen reitin ja työskentelytavan, pakotti miettimään kipukohtia ja auttoi rajaamaan ja kirkastamaan toimintaa.”

”Ei menty eteenpäin, ennen kuin oli idea, joka oikeastikin voisi toimia.”

Tiia Perämaa
Toimitusjohtaja, Avosylin-yhtymä

Viittaukset

Salminen, A-L. & Hiekkala, S. (toim). 2019. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Salminen, A-L., Hiekkala, S. & Stenberg, J-H. (toim). 2016. Etäkuntoutus. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161341

Seos designille myönnetyt terveysdesignin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveysdesign yhteistyökumppanimme

Axitare
Biogena
Buddy Healthcare
Cleamix
Empeirike

Fieteri
Karhulan Kuntoutuskoti
Merivaara
Perhehoitokumppanit Suomessa
Avosylin
Puremo

Respecta
Sharkmedical
Silmux
TE3 Mobility
Uskalla auttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Aiheeseen liittyen

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.