Uuden ja älykkäämmän leikkauspöydän muotoilu

Merivaara on leikkaussalivälineiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Muotoilimme Merivaaran uusimman leikkauspöydän ja käsiohjaimen, jonka lopputuloksena syntyi uusi ja monipuolinen leikkauspöytä Practico. Practicon suunnittelussa keskityttiin kehittämään kirurgisten toimenpiteiden ergonomiaa sekä tuotteen estetiikkaa. Myös Practicon käsiohjaimen käyttökokemusta parannettiin tekemällä siitä käyttäjäystävällisempi ja älykkäämpi, jonka seurauksena fyysinen ja digitaalinen tuoterajapinta yhdistyvät saumattomaksi kokemukseksi. Uusi älykkäämpi Practico helpottaa loppukäyttäjien työskentelyä, sekä parantaa leikkaussalin tuottavuutta ja turvallisuutta. Uudet selkeytetyt brändielementit viestittävät Merivaaran brändiä.

Practicon kolme erilaista mallia julkaistiin vuonna 2019.

Vuosi: 2017
https://www.merivaara.com/